Konica Minolta - гаранционен сервиз и търговия на цветни и черно-бели копирни машини, цветни мултифункционални устройства, цветни принтери, скенери, производствени системи за печат, книги, широкоформатни принтери, плотери, 3-D принтери, антивирусен софтуер.

Новини

„ВИПИМЕКС“ ООД стартира изпълнение на проект BG16RFOP002-2.089-5671-C01


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014 – 2020
BG16RFOP002-2.089
„Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв.
за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“
На 09.11.2021г. „ВИПИМЕКС“ ООД стартира изпълнение на проект BG16RFOP002-2.089-5671-C01
„Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв.
за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.
Цел на проекта:
Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Проектът е съфинансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 със средства от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет.
Бюджет: 50 000,00лв. от които 42 500,00лв европейско и 7500,00лв национално съфинансиране.
Начало: 09.11.2021г. Край: 09.02.2022г.
www.eufunds.bg

Изтеглете PDF каталог

Каталог за канцеларски материали