КОНФЕРЕНТНИ решения

Начало » Конферентни решения

Приетите от Народното събрание на 17 януари 2024 г промени в „Закон за местното самоуправление и местната администрация“ изискват излъчване в реално време в интернет на заседанията на общинските съвети и общинските комисии. Осъществяването на тази дейност изисква специализирано оборудване, инсталация и поддръжка.