Сервизно обслужване

Начало » Сервизно обслужване

Фирмата предлага гаранционно и извънгаранционно сервизно обслужване за всички модели копирни машини и лазерни принтери Konica Minolta. Предлаганите сервизни услуги могат да бъдат с договор за сервизна поддръжка или на повикване. Всички клиенти с договор за сервизна поддръжка ползват предимства в зависимост от вида договор.

Предимства на договора “Сервиз + Материали”

 • до 60 месеца пълна гаранция
 • заплащане само на реално направените копия
 • намалява разходите за копиране до 50 %
 • безплатно абонаментно обслужване
 • безплатна доставка и монтаж на всички необходими резервни части
 • регулярно посещение и профилактика на техниката
 • безплатна доставка на всички консумативи на потребителя предварително
 • гарантирано качество на копието
 • по-голяма надеждност / сигурност при работа /
 • приоритетен клиент – време за отреагиране до 8 часа
 • при необходимост осигуряване на оборотна копирна машина
 • по-добро планиране разходите за консумативи
 • един доставчик за всичко / копир и принтер-един вид консуматив /
 • гарантирано изкупуване и подмяна с нова машина 
 • ползване на отстъпки при закупуване на друга техника

Предимства на договора за Абонаментно сервизно обслужване

На абонаментно обслужване се приемат копирни машини, чиято годност е установена от сервизен техник на фирмата.

Абонаментното сервизно обслужване включва:

 • поддръжка в техническа изправност и годност за използване на офис техниката
 • безплатен сервизен труд
 • най-добро време за реагиране при сервизен проблем
 •  ежемесечна профилактика и почистване на абонаментната техника
 • доставка на място на оригинални консумативи, хартии и резервни части
 •  предварително прогнозиране и отстраняване на настъпили проблеми в работата на абонаментната техника