Blog

Д-р Владимир Владимиров, кмет на Община Кула, разказва за предизвикателствата пред сигурността в общината и начините за справяне с тях.

Д-р Владимиров, разкажете повече за инвестиционните програми и планове на Община Кула за 2022 година. Какви бяха мащабните проекти, които успяхте да осъществите досега?

– Община Кула успя да реализира своята инвестиционна програма за периода, въпреки че се наложи да работим в доста трудни времена – шоково поскъпване на горива и строителни материали, инфлация, политическа нестабилност. Реновирано бе дворното пространство на детската градина и средното училище в гр. Кула. Сега и двете учебни заведения разполагат с модерни, просторни и оборудвани със спортни съоръжения и играчки дворове и спортни площадки, които предлагат на децата и младежите добри условия за забавления и упражняване на различни спортни дейности.

Извършихме ремонт на сградата на бившата специализирана институция в гр. Кула и я приведохме съгласно действащите стандарти за социални услуги. От 1 ноември тази година очакваме да заработи нова социална услуга в нашия град – резидентна грижа за хора с психични разстройства, която ще осигури 18 работни места за нашите съграждани.

Ремонтирахме четири улици в град Кула, изградихме мост в с. Старопатица, закупихме нова техника за автопарка на общинското предприятие.

Д-р Владимир Владимиров, кмет на Община Кула

Д-р Владимир Владимиров е роден през 1963 г. в гр. Кула. Завършил е Висшия медицински институт в Плевен, магистър по медицина. Трети мандат кмет на Община Кула.

Темата за сигурността, в частност интелигентното видеонаблюдение е все по-актуална. Какви са успехите на Община Кула в тази посока?

– Опазването на обществения ред и сигурността на гражданите в общината е сериозен ангажимент на местните власти. Системата за видеонаблюдение, която въведохме спомага за осигуряване спокойствието на нашите съграждани. Интелигентното видеонаблюдение улеснява общинската администрация и органите на реда да осъществяват своите контролни и охранителни функции при предотвратяване на нарушения на обществения ред и престъпления, и спомага за опазване на общинската и частна собственост.

Какви бяха предизвикателствата пред общината, които доведоха до нуждата от внедряване на решение, базирано на интелигентно видеонаблюдение?

– В малките общини човешките ресурси са малко, особено специализирани служители, които да се грижат за охраната на реда и сигурността. Тези функции се поемат от полицията, но и там хората не достигат. Видеонаблюдението е добър начин за контрол на обширни площи, без да се налага използване на човешки ресурси.

Какви бяха критериите при избора на доставчик?

– Избрахме предложението на „Випимекс“ ООД, оторизиран партньор на „Коника Минолта България“, тъй като осигуряваха добро качество на предлагания продукт. Не искахме да правим компромис с качеството на камерите, а тези имат много функции и възможности да осигуряват голям диапазон на наблюдение и могат да се надграждат. Много важна за нас бе и възможността да закупим камерите от фирмата, които след това остават собственост на Общината. Не на последно място е и осигуряваната поддръжка в рамките на гаранционния срок.

Разкажете ни за ползите, които отчитате след внедряването на интелигентно видеонаблюдение с камери Mobotix?

– Все още е рано да правим анализ на ползите, отскоро ползваме видеонаблюдението, но съм сигурен, че ефектът е положителен и ще можем да се похвалим с нисък ръст на престъпността, по-добра организация на живата ни сила – нашите служители и служителите на Районното управление на МВР, повече спокойствие и сигурност за жителите на нашия град и община.

Имате ли планове за бъдещи инвестиции в сферата на видеонаблюдението?

– Сега поставихме камери на някои невралгични точки в гр. Кула (където има струпване на много хора и пр.) и на входно-изходните артерии на града. Вторият етап на видеонаблюдението обхваща поставяне на още камери на конфликтни точки и по селата на общината. Предвиждаме с течение на времето и трети етап, за да можем напълно да покрием всички населени места на Община Кула.

Източник: Investor.bg