ВИПИМЕКС ООД НовинИ

Випимекс ООД съвместно с Konica Minolta Bulgaria реализира проект за изграждане на високонадеждна система за видеонаблюдение с марката MOBOTIX при своя дългогодишен клиент ЛЕСТО ПРОДУКТ ЕООД – гр. Враца. ЛЕСТО ПРОДУКТ ЕООД е компания с над 25 години опит в изработката на метални изделия за машини и съоръжения намиращи приложение в различни сектори на промишлеността. Целта на проекта е да покрие административната и производствената част на клиента със система за видеонаблюдение. В решението са включени многофункционални немски IoT камери MOBOTIX S74, Q71, i26, p26 и v26, които осигуряват усъвършенствана киберсигурност, гъвкавост и висока производителност.

Благодарим за доверието !