ВИПИМЕКС ООД НовинИ

Медицински университет – Плевен продължава да надгражда дългогодишното си партньорство с Випимекс ООД. Университетът разшири печатната си база с придобиването на цветна производствена система за печат Konica Minolta AccurioPrint C750i.

Устройството съчетава добре познатата функционалност с висока производителност и качество на цветния печат.

С новото решение, Медицинският университет подсигурява печата на брошури, постери, учебни материали и тестове за настоящите и бъдещите си възпитаници.