ВИПИМЕКС ООД НовинИ

Випимекс ООД съвместно с Konica Minolta Bulgaria, реализира поредния успешен проект в областта на „Дигиталните работни процеси”, а именно ”Система за извличане на данни и одобрение на фактури”.

Чрез внедряване на решението клиента „ТИТАН – Златна Панега Цимент” АД ще може да се възползва от редица предимства, сред които: ускоряване на работния процес по осчетоводяване; автоматизиране на рутинната дейност по въвеждане на информация за фактурите; подреждане на документите в строен архив в документна система, където те ще минават процес по одобрение.