одобрение на отсъствия от работа

Одобрение на отсъствия от работа

Управлението и обработване на документи на хартиен носител поставя все повече предизвикателства пред HR специалистите, тъй като физическите документи усложняват процесите и отнемат ценно време. Междувременно, надеждното управление на физически архив само по себе си е предизвикателство пред новите, много сериозни регулации на данните.

Със стандартните дигиталните работни процеси предлагани от Konica Minolta и базирани на M-Files платформата, получавате инструмент, с който можете да управлявате дигитално процеса на одобрение на отпуск или работа от вкъщи и да регистрирате болнични листове, и да имате контрол на всички нива на административно обслужване и одобрение. 

Процеса е достъпен през мобилни устройства и предлага на вашите служители лесно и удобно попълване на молба за отсъствие от работа (шаблонът автоматично се попълва с името на служителя, оставащ отпуск, метод за одобрение и т.н.). На Ваше разположение също така е и централен регистър на отсъствията, предоставящ бърз и удобен преглед на графика на отсъстващите служители, кой ги замества в този период и възможност за генериране на справки. 

Благодарение на този дигитален процес ще осигурите ефективно и прозрачно одобрение на молбите за отпуск и ще разполагате с актуална информация за графика на отсъствията на служителите си.

Предизвикателства:

 • Забавяне и непроследимост на процеса на одобрение
 • Липса на навременна информация при одобрение
 • Трудно проследяване на графика на отсъствия
 • Липса на отдалечен достъп

Ползи:

 • Съгласуване с ясни отговорности и срокове на изпълнение
 • Автоматично известяване за одобрена молба
 • Лесно и бързо проследяване на информация
 • Достъпност през мобилни устройство
 • Входиране на болнични листа
 • Отчитане на home office

 

Направи запитване
Направи запитване


  Съгласен съм Vipimex.com да използва личните ми данни за обработка на заявката спрямо общите условия и Политика за защита на личните данни.

  Powered by