Одобрение на разходи

Одобрение на разходи Нямате информация как протича изборът на доставчици в компанията Ви? Не сте сигурни, че процесите по одобрението протичат така, както сте ги дефинирали? Случва ли се фактурите да не се плащат навреме? Не знаете на каква фаза на одобрение се намира фактурата, нито при кого се намира в момента Решението за дигитално … Продължение

Управление на кореспонденцията

Управление на кореспонденцията Решението за дигитално управление на кореспонденцията, базирано на M-Files,  Случва ли Ви се да отделяте много време в постоянно търсене на документи? Липсва ли Ви правилната версия на документа, както и информация кой какви промени последно е направил по него? Искате ли всичките Ви документи, включително договорите и приложенията към тях да … Продължение

Дигитално управление на командировки

Дигитално управление на командировки Ефективен инструмент за автоматизирането на процеса по управление на командировки с пълната им проследимост от служители и ръководители. Бизнес пътуванията са честа практика от дейността на фирми от различни браншове. Пътуванията може да са не само с различен териториален обхват – в рамките на населеното място, други градове или държави, а … Продължение

Одобрение на отсъствия от работа

Одобрение на отсъствия от работа Управлението и обработване на документи на хартиен носител поставя все повече предизвикателства пред HR специалистите, тъй като физическите документи усложняват процесите и отнемат ценно време. Междувременно, надеждното управление на физически архив само по себе си е предизвикателство пред новите, много сериозни регулации на данните. Със стандартните дигиталните работни процеси предлагани … Продължение

Автоматична обработка на фактури

Автоматична обработка на фактури ABBYY FlexiCapture за фактури е готово бизнес решение за автоматизирана обработка на входящи фактури във всяка модерна организация. Всяка организация, която получава голям брой фактури на хартия, може да се възползва от технологията за автоматична обработка на фактури. Колкото повече данни от всяка фактура въвеждате ръчно във вашия счетоводен софтуер, толкова … Продължение

Управление на договори

Управление на договори Интелигентният подход: управлявайте дигитализирани договори. Случва ли Ви се да отделяте много време в постоянно търсене на документи? Липсва ли Ви правилната версия на документа, както и информация кой какви промени последно е направил по него? Искате ли всичките Ви документи, включително договорите и приложенията към тях да се намират на едно … Продължение

ОДОБРЕНИЕ НА РАЗХОДИ

Одобрение на разходи Нямате информация как протича изборът на доставчици в компанията Ви? Не сте сигурни, че процесите по одобрението протичат така, както сте ги дефинирали? Случва ли се фактурите да не се плащат навреме? Не знаете на каква фаза на одобрение се намира фактурата, нито при кого се намира в момента? Решението за дигитално … Продължение

Електронно трудово досие

Електронно трудово досие Управлението и обработване на документи на хартиен носител поставя все повече предизвикателства пред HR специалистите, тъй като физическите документи усложняват процесите и отнемат ценно време. Междувременно, надеждното управление на физически архив само по себе си е предизвикателство пред новите, много сериозни регулации на данните. Всеки от основните HR процеси: назначаване/напускане, управление на отсъствия, … Продължение