Одобрение на разходи

Одобрение на разходи

Нямате информация как протича изборът на доставчици в компанията Ви? Не сте сигурни, че процесите по одобрението протичат така, както сте ги дефинирали? Случва ли се фактурите да не се плащат навреме? Не знаете на каква фаза на одобрение се намира фактурата, нито при кого се намира в момента

Решението за дигитално управление на процес за одобрение на разходи, базирано на M-Files,  ще ви помогне да регистрирате всички искания за разходи по електронен път и с това ще получите пълна представа за целия процес от търсенето, през одобрението, до самата покупка. А самия процес по обработка на входящи фактури да бъде под Ваш контрол и ще имате прегледност на всеки етап – от въвеждане на данните на контрагента, одобрение на разходите и проследяване на сроковете за плащане до бързото търсене и проверка на състоянието на всяка една фактура.

Благодарение на предварително настроен процес за одобрение и управление на процесите за покупка, всички искания за разходи ще протичат бързо, лесно и прозрачно.

Предизвикателства:

 • Затруднено планиране и прогнозиране на бюджета
 • Липса на проследимост на очакваните разходи
 • Липса на ясно дефинирани нива на одобрение
 • Невъзможност за справки за минали периоди
 • Пропускане на срокове
 • Липса на отдалечен достъп

Ползи: 

 • Прозрачност, която подпомага  управлението, планирането и прогнозирането на бюджета
 • Ясни отговорности и нива на съгласуване и одобрение
 • Лесно и бързо проследяване на информация
 • Автоматично известяване за предстоящи срокове
 • Достъпност през мобилни устройства

Направи запитване
Направи запитване


  Съгласен съм Vipimex.com да използва личните ми данни за обработка на заявката спрямо общите условия и Политика за защита на личните данни.

  Powered by