Термално видеонаблюдение

Термално видеонаблюдение

Прецизно измерване на топлинното излъчване от обекти и хора, на което можете да се доверите

Допълнете решенията си за видеонаблюдение с подобрена технология. Термовизионните камери MOBOTIX предлагат много допълнителни варианти за приложение, когато са комбинирани с нашата видеотехнология. Възможните опции варират от засичане на обекти при пълна тъмнина, прецизно измерване на температурата на движещи се обекти и хора и ранно откриване на пожар до осигуряване на съответствие с изискванията за сигурна и безопасна работна среда.

Термалните камери MOBOTIX измерват изключително прецизно топлинното излъчване от обекти и хора и разполагат с вградени IoT сензори, които могат да изпратят автоматични уведомления, с цел да се реализират последващи превантивни действия . По този начин се предотвратява достъпа до сградата на съответното лице, което е с повишена температура и може да представлява потенциална опасност за работната среда. Технологията се базира на безконтактна процедура за генериране на изображения, която дава възможност да се проследи топлинното излъчване от предмет или тяло на човек в невидимия спектър за човешкото око, дори в пълна тъмнина на разстояние над 100 метра.

Решенията за видеонаблюдение на Mobotix са разработени и се изпълняват при пълно спазване на GDPR изискванията – камерата не показва разпознаваеми детайли, които могат да позволят идентифициране на лицата. Веднага след като обектът премине през зоната за наблюдение, системата за видеонаблюдение с двойна камера MOBOTIX автоматично превключва от термичен към оптичен сензор.

Изборът на прецизна система за термално видеонаблюдение показва отговорното отношение на работодателя спрямо служителите и успешно може да се приложи в компании различни по мащаб и в разнообразни индустрии като производство, логистика, транспорт, дистрибуция, ритейл, фасилити мениджмънт, телекомуникации и ютилити сектора, сгради на държавната администрация и ключови обекти от националната транспортна инфраструктура

Приложение:

  • Измерване на анормална температура на движещи се обекти и хора
  • Топлинно измерване на предмети и хора
  • Термално видеонаблюдение с цел превенция на аварии в соларни паркове
  • Периметрова охрана

 

Направи запитване
Направи запитване


    Съгласен съм Vipimex.com да използва личните ми данни за обработка на заявката спрямо общите условия и Политика за защита на личните данни.

    Powered by