Интелигентното видеонаблюдение влиза в умните фабрики

Индустрия 4.0 и набиращият скорост Индустриален нтернет на нещата (IIoT) се превърнаха в движеща сила за компаниите, които искат да увеличат производителността си. Зад този процес стоят множество технологии, включително и интелигентното видеонаблюдение. До неотдавна свързвахме камерите само с възможност за запис на видео и качване на видеото в централизирана система. Днес вече говорим за … Продължение

ESET Encryption – криптиране на документи

Съгласуване с GDPR регламента Чрез сигурното криптиране  на личните данни, които съхранявате, вашият бизнес  може по -добре да се защити в случай на системно нарушение на политиките за работа с лични данни. Ефикасна защита С решенията за криптиране на ESET можете безопасно да шифровате твърди дискове, сменяеми носители, отделни файлове и имейл Дистанционно криптиране Дистанционното … Продължение

Термално видеонаблюдение

Термално видеонаблюдение Прецизно измерване на топлинното излъчване от обекти и хора, на което можете да се доверите Допълнете решенията си за видеонаблюдение с подобрена технология. Термовизионните камери MOBOTIX предлагат много допълнителни варианти за приложение, когато са комбинирани с нашата видеотехнология. Възможните опции варират от засичане на обекти при пълна тъмнина, прецизно измерване на температурата на … Продължение

ОДОБРЕНИЕ НА РАЗХОДИ

Одобрение на разходи Нямате информация как протича изборът на доставчици в компанията Ви? Не сте сигурни, че процесите по одобрението протичат така, както сте ги дефинирали? Случва ли се фактурите да не се плащат навреме? Не знаете на каква фаза на одобрение се намира фактурата, нито при кого се намира в момента? Решението за дигитално … Продължение

Електронно трудово досие

Електронно трудово досие Управлението и обработване на документи на хартиен носител поставя все повече предизвикателства пред HR специалистите, тъй като физическите документи усложняват процесите и отнемат ценно време. Междувременно, надеждното управление на физически архив само по себе си е предизвикателство пред новите, много сериозни регулации на данните. Всеки от основните HR процеси: назначаване/напускане, управление на отсъствия, … Продължение