Дигитално управление на командировки

Дигитално управление на командировки

Ефективен инструмент за автоматизирането на процеса по управление на командировки с пълната им проследимост от служители и ръководители.

Бизнес пътуванията са честа практика от дейността на фирми от различни браншове. Пътуванията може да са не само с различен териториален обхват – в рамките на населеното място, други градове или държави, а и посещение на клиенти с цел сключване на договори и постигане на търговски споразумения. Независимо дали командировката се е реализирала в страната или чужбина, тя обикновено е съпроводена с отчитането и осчетоводяването на съответното пътуване, като от командирования се очаква да докаже и да приложи необходими документи, за да получи одобрение на разходите. 

Процесът по управление на командировки е дълъг и трудоемък, задължавайки работодателя да организира и документира провеждането и отчитането на командировката от работника. Процесът за дигитално управление на командировки, базиран на платформата M-Files, позволява лесно и ефективно обработване на документи, автоматично генериране на заповеди и документи, лесно въвеждане и съхранение на командировъчни документи и електронно подписване.

Предизвикателства:

 • Управление и обработване на документи на хартиен носител
 • Бавен и многоетапен процес за изготвяне, съгласуване и одобрение
 • Пропускане на срокове
 • Бавно и трудно събиране на документи от служители
 • Възможност за загуба на документи и данни

Ползи:

 • Дигитален процес на съгласуване с ясни отговорности и срокове на изпълнение
 • Бързо и лесно въвеждане на всички разходни документи за съответната командировка
 • Автоматично генериране на заповеди и документи за командировки
 • Лесен преглед на командировъчни разходи
 • Възможност за електронно подписване
 • Минимализиране на риска от загуба на документи и злоупотреба с информация
 • Интеграция със съществуваща ERP система
Направи запитване
Направи запитване


  Съгласен съм Vipimex.com да използва личните ми данни за обработка на заявката спрямо общите условия и Политика за защита на личните данни.

  Powered by