УПРАВЛЕНИЕ НА ДОГОВОРИ

Управление на договори

Интелигентният подход: управлявайте дигитализирани договори.

Случва ли Ви се да отделяте много време в постоянно търсене на документи? Липсва ли Ви правилната версия на документа, както и информация кой какви промени последно е направил по него? Искате ли всичките Ви документи, включително договорите и приложенията към тях да се намират на едно и също място?

Работата с договорите на хартиен носител значително забавя процесите на одобрение. Вероятността да се работи по различни версии на един и същи договор също не е за подценяване. Чувствителната информация, която е неизменна част от всеки юридически документ, може да се окаже в грешни ръце. С решението за дигитално управление на договори, базирано на M-Files, си осигурявате ефективен и прозрачен инструмент за автоматизиране на този процес.

Процесът за дигитално управление на договори Ви предлага уеб базиран електронен регистър, достъпен според правата за достъп на всеки служител. Възможността да настройвате автоматични напомняния по имейл и генериране на справки осигурява прозрачност и ефективност на стъпките на всеки етап от процеса. Решението позволява да се следят срокове и валидност на договорите, като софтуерът автоматично изпраща напомняния до отговорните лица. По този начин целият процес ще бъде под ваш контрол.

Предизвикателства:

 • Бавен и неудобен процес на съгласуване с невъзможност за проследяване на изпълнението
 • Пропускане на срокове
 • Ограничени възможности за търсене
 • Липса на отдалечен достъп
 • Невъзможност да се определи коя е последната версия на документа и наличие на клаузи от стари шаблони
 • Саморъчно подписване

Ползи: 

 • Дигитален процес на съгласуване с ясни отговорности и срокове на изпълнение
 • Автоматично известяване за срокове
 • Лесно и бързо намиране на информация
 • Лесно проследяване на промените и работа винаги с актуални версии
 • Възможност за електронно подписване

Направи запитване
Направи запитване


  Съгласен съм Vipimex.com да използва личните ми данни за обработка на заявката спрямо общите условия и Политика за защита на личните данни.

  Powered by